top of page
shutterstock_1900894924small.jpg

PRIJAVITE VAŠU KAMPANJU

Vaše kampanje možete prijaviti putem forme
li na e-mail: prijava@socialmediasummit.ba

ALTERMEDIA d.o.o.

Hasana Brkića 2

71 000 Sarajevo BiH

+387 33 710 616

Email

Upload File
Upload File
Hvala na prijavi
bottom of page