top of page

LinkedIn kampanja

kategorije-01.jpg

Ova nagrada pripada vama koji ste na drugačiji način iskoristili benefite LinkedIn profesionalne društvene platforme i ostvarili uspješne rezultate.

bottom of page